Ryoko Sunakawa 砂川凉子 - When I feel sad (当我悲伤时) (2024) [Hi-Res 192kHz_24bit FLAC]

Ryoko Sunakawa 砂川凉子 - When I feel sad (当我悲伤时) (2024) [Hi-Res 192kHz_24bit FLAC]

Ryoko Sunakawa 砂川凉子 - When I feel sad (当我悲伤时) (2024) [Hi-Res 192kHz_24bit FLAC]

Ryoko Sunakawa 砂川凉子 - When I feel sad (当我悲伤时) (2024) [Hi-Res 192kHz_24bit FLAC]

Ryoko Sunakawa 砂川凉子 - When I feel sad (当我悲伤时) (2024) [Hi-Res 192kHz_24bit FLAC]

曲目:
01. Cherry Blossoms Lane
02. Hisho
03. Karamatsu
04. Kuchinashi
05. Chugoku Region Lullaby
06. Hana no Machi
07. Yurikago
08. Hatsu Koi
09. Sakura yokocho
10. Salvia
11. Kami
14. Yuku Haru
15. Mukou Mukou
16. Tampopo
17. Warai
18. Counting Flowers No. 1, Counting Flowers
19. Counting Flowers No. 2, The Sky in a Dream
20. Counting Flowers No. 3, Walnuts
21. Counting Flowers No. 4, The Sound of Footsteps
22. Counting Flowers No. 5, If It's a Cloudy Day
23. Counting Flowers No. 6, Wind-Grass
24. Counting Flowers No. 7, To a Toy Bamboo Helicopter
25. Counting Flowers No. 8, Come Here the Day After Tomorrow!
26. Counting Flowers No. 9, One Day's Journey
27. Something, Here
28. Ongaku

【压缩包解压密码:123456】专辑名称:Ryoko Sunakawa 砂川凉子 - When I feel sad (当我悲伤时) (2024) [Hi-Res 192kHz_24bit FLAC]
链接:https://pan.quark.cn/s/d7447b44438d
(支持在线原音质播放)